آدم

زیـبـا (لـادن مـسـتـوفـی) : آدم چـیــزی رو کــه بــالــا آورده دوبــاره

نـمــی خــوره، الـــاغ !!

تـســویــه حـســاب-تـهـمـیـنـه مـیـلـانــی

/ 0 نظر / 7 بازدید