قلی خان دزد بود خان نبود

قلی خان: قلی خان ، دزد بود ؛ خان نبود . لابد تو هم اسمشو شنفتی . وقتی به سن و سال تو بود با خودش گفت ببینم تنهایی می تونم هزار تا قافله رو لخت کنم؟‏ با همین یه حرف، پا جونش وایساد و هزار تا قافله رو لخت کرد.‏ آخر عمری پشت دستشو داغ زد و به خودش گفت: هزار تات ، تموم . حالاببینم عرضه ش رو داری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد؟‏ نشد... نشد... نتونست . مشغو ل الذمه ی خودش شد . تقاص از این بدتر؟(مرگ قلی خان در همان حالت نشسته)
مراد بیک: تو قلی خانی؟؟!! تو قلی خانی؟!؟!؟

روزی روزگاری - امرالله احمد جو

/ 0 نظر / 83 بازدید