گیلانه

دیالوگ گیلانه

مرد جوان(بهرام رادان): مادر"وینِستون" داری ؟
گیلانه(فاطمه معتمد آریا): آره پسر جان... توو دکه اس... خودت وردار
مرد جوان(بهرام رادان): ارزون نشده ؟!
گیلانه(فاطمه معتمد آریا): چی ارزون شده، غیرِ جون آدمیزاد ؟!...

گیلانه-رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب

/ 0 نظر / 80 بازدید