سرخی انار!

جلال(امیر جعفری):چقدر گفتم زیاد لی لی به لالای زن نباید گذاشت زن و دختر تا بابا آب داد و حسنک کجایی خوند بسشه دیگه دارا انار دارد زیادیه.سرخی انار حواسشو پرت می کنه!

میوه ممنوعه-حسن فتحی


میوه ی ممنوعه-حسن فتحی  

/ 0 نظر / 6 بازدید