از سم خرم!

حامد بهداد:

از سم خرم سمب خرم گوشت کوب می سازم

خدا به خرم می نازم

عزیز به خرم می نازم

از چشم خرم چسم خرم آیینه می سازم

خدا به خرم می نازم

عزیز به خرم می نازم

/ 0 نظر / 13 بازدید