صورت زخمی

به کی نگاه می کنی؟
همه ی شما یه مشت آشغالید
می دونین چرا؟
جراتش رو ندارین خودتون باشین
به آدمی مثل من نیاز دارید
یکی مثل منو می خواین
تا انگشت بگیرید طرف من
و بگین اون آدم خیلی بَده
پس...شما چی هستین؟
خوب؟
شما خوب نیستید
شما فقط بلدین چطوری پنهان کاری کنید

صورت زخمی-برایان دی پالما

/ 0 نظر / 43 بازدید