انگلیس!

پلیس: سلام، خسته نباشین... اینجا انگلیسه؟!
منصور: چی؟!
پلیس: عرض کردم اینجا انگلیسه؟
منصور: نه...
پلیس: چرا انحراف به چپ اومدین؟!
منصور: حواسم نبود...
پلیس: خب، مدارکتو ببینم... گواهینامه، کارت و بیمه
منصور: ندارم !
پلیس: نداشته باشی، ماشینو میخوابونیم، خودتم تحویل کلانتری میدیم...
آیدا: جناب سروان اجازه بدین من یه توضیح به شما بدم... من خودم گواهینامه دارم... خودمم پشت فرمون میشینم... حالا شما ایندفعه رو اجازه بدین ما بریم... (با نگاه به منصور) از اینجا به بعدُ من میرم دیگه...
پلیس: خیلی خب... بشینین... آقا پسر! بدون مدارک پشت فرمون نشینین... خدای نکرده تصادف جانی بکنین، قتل عمد حساب میشه... حالا که نامزدت گواهینامه داره، من گذشت میکنم...
آیدا: ولی ما نامزد نیستیما...
پلیس: میدونم... انگلیسه دیگه !

نفس عمیق-پرویز شهبازی

/ 0 نظر / 12 بازدید