وضع!

عباس : دستاتو بگیر بالا ببینم , تو چرا نافت پیداس؟

عباس : تو برای چی شرت مارک دار میپوشی ؟ می دونی D&G چیه ؟ این مارک مال اسرائیله !!

( عطا و حسن از ماشین پیاده می شوند)

جوان : حاجی سر و وضع اینا که از ما ضایع تره!

عطا : چی میگی تو ؟ به تو هیچ ربطی نداره ! این یه پیام سیاسیه!
پرچم دشمن شرت ماست!!!

گشت ارشاد-سعید سهیلی

/ 0 نظر / 8 بازدید