درد!

_ چرا آدما گریه میکنن ؟
تو نمیدونی ؟ تو هیچوقت گریه نکردی ؟
_ فقط یه بار خیلی وقت پیش .
وقتی که اونا ولت کردن رفتن ؟ مردم به دلالیل مختلفی گریه میکنن
وقتی کسی میمیره ، وقتی تنها میشن ، وقتی که دیگه تحمل ندارن ...
_ تحمل چیو ؟
تحمل زندگی کردنو ، وقتی که درد میکشن ...
_ میشه بر درد غلبه کرد ؟
یه بار مارتین دندون درد داشت اتو رو زد به برق و صبر کرد ، بعد اونو گذاشت روی شونش و دندون دردشو فراموش کرد

فیلمی کوتاه درباره عشق-کریستوف کیشلوفسکی 

/ 0 نظر / 11 بازدید