سیگار

سیگار نکش ! اینجا من قوانین خودم رو دارم .

ولی دکترهای من گفتند که سیگار برای حنجره ام خوبه

اونها ابلهن !

ولی همشون نشان سلطنتی گرفتند .

پس ابلهای رسمیند .

سخنرانی پادشاه-تام هوپر
 

/ 0 نظر / 10 بازدید