دستور


مایکل اسکافیلد :مایکل اسکافیلد 94941
بلیک :تو مذهبی هستی اسکافیلد ؟
مایکل اسکافیلد :دربارش فکر نکردم..
بلیک: خوبه چون هیچ فرقی بحالتون نمیکنه ,ما فقط دوتا دستور از خداوند داریم,اول اینکه هیچی به کمکتون نخواهد اومد
مایکل اسکافیلد: دستور دوم چیه ؟
بلیک: به دستور اول توجه کنید

فرار از زندان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید