مرد واقعی

هلن رامیرز :
تو مرد خوشتیپی هستی
شانه های پهن و قوی داری
اما "کِین" یه مرد واقعیه!
برای اینکه یه مرد واقعی باشی باید
چیزهایی بیشتر از شانه های پهن داشته باشی

نیمروز-فرد زینمان 

/ 0 نظر / 11 بازدید