پیرمرد و دریا

دیالوگ آنتونی کوئین

ســانـتــیــاگــو(آنـتـونـی کــوئـیـن):خــُب بـهـتـره بـه چــیـزایـی کـه نـدارم فـکـر نـکـنـم.بـه جـاش بـه چـیـزهـایــی کـه دارم فـکـر مـی کـنـم...مـن یـه عـالـمـه امـیـد دارم...بـهـتـره بـه امـیـدم فـکـر کـنـم.!

پـیـرمــرد و دریــا-جود تیلور

/ 0 نظر / 82 بازدید