اجبار

آملیا(کاترین زتا جونز): «من مجبورم برم.»
ویکتور(تام هنکس): «من مجبورم بمونم.»
آملیا: «قصّهٔ زندگی من همیشه اینطوری بوده.»
ویکتور: «منم همینطور.»

ترمینال-استیون اسپیلبرگ

/ 0 نظر / 3 بازدید