غرور

هر آدمی برای خودش شأن و غرور داره
آدم زخمی میشه، بهش توهین می‌شه
اما آدم همه اینا رو مینونه تحمل کنه تا لحظه آخر
اما وقتی آدم پشت سر هم بد میاره
بهتره آدم قید این دنیا روبزنه
و بِره
اما با غرور

یکشنبه غم انگیز-رالف شوبل

/ 0 نظر / 7 بازدید