حتی اگه بره!

ایران: بیژن ! یه قولی بهم میدی؟
بیژن: تا چی باشه !

ایران : اینکه هیچوقت منو فراموش نکنی ، حتی اگه تَرکم کردی...
بیژن : قول لازم نداره ، وقتی یکی وارد ِ زندگی آدم بشه ، آدم بخواد نخواد اون جزئی از خاطراتشه !

ایران : حتی اگه بره ؟
بیژن : حتی اگه بره !
در چشم باد-مسعود جعفری جوزانی

/ 0 نظر / 22 بازدید