دوست داشتن

دیزی (کیت بلَنشِت) : وقتی من پیر و شکسته بشم بازم من رو دوست داری؟

بنجامین( برِد پیت) : تو چی؟! وقتی تبدیل به نوجوونی بشم که صورتش کک و مک داره؟ وقتی شبا ازین بترسم که چی پایین پله هاس...وقتی که مدام جامو خیس کنم...

بازم منو دوست داری؟

سرگذشت غریب بنجامین باتن-دیود فینچر

/ 0 نظر / 22 بازدید