قلی خان

قلی خان دزد بود...

خان نبود...

لابد توام اسمشو شنفتی...

وقتی سن و سال تو بود به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی هزار تا قافله رو لخت کنم...

با همین یه حرف پا جونش وایساد و هزار تا قافله رو لخت کرد...

آخر عمری پشت دستشو داغ زد و گفت هزار تا تموم شد...

حالا ببینم عرضشو داری یه قافله رو سالم برسونی مقصد!

نشد...

نشد...

نتونست!

مشغول الذمه ی خودش شد

تقاص از این بدتر؟!

(مرگ قلی خان در همان حالت نشسته)

مراد بیک: تو قلی خانی؟؟!!

تو قلی خانی؟!؟!؟


روزی روزگاری-امرالله احمدجو

/ 0 نظر / 7 بازدید