نفرین

تام هنکس :نفرین من اینه که باید باشم و ببینم ...
این کیفر منه، می فهمی ...
این سزای منه ...
که گذاشتم جان کافی روی صندلی الکترکی بشینه ...

مسیر سبز-فرانک دارابونت  

/ 0 نظر / 3 بازدید