خانم معلم

حجت(شهاب حسینی):آخه شما خانم معلم این مملکت اید،خجالت نمیکشی،برای چی برگشتی بش گفتی بابات مامانتو زده بچش اوفتاده!!!
معلم(مریلا زارعی):من کی همچین حرفی زدم؟!
حجت:خجالت نمی کشی بند کردی به نقاشی یه بچه چهار ساله بش میگی بابات مامانتو زده بچش اوفتاده،آخه این دلیله؟!
معلم:من اینجوری نگفتم
حجت:چرا تا چشمتون به ما میخوره فک میکنید از صبح تا شب داریم میزنیم تو سره زن و بچمون،بابا به والله به قرآن ما هم مثه شما آدمیم!!

جدایی نادر از سیمین-اصغر فرهادی

/ 0 نظر / 10 بازدید