بهترین آدم ها!

آلیس:به نظرتون من دیوونه شدم پدر؟! 

پدر آلیس:آره فکر کنم دیوونه شدی عقل از سرت پریده!

ولی میخوام یه رازی رو بهت بگم:

بهترین آدم ها دیوونه هان!

آلیس در سرزمین عجایب-تیم برتون

/ 0 نظر / 9 بازدید