مرد

راویــس ( رابــرت دنــیــرو) : گــوش کــنــیـن حــرومــزاده هــای آشـغـال... ایــنـجـا یـه مـرد هـس کـه دیـگـه نـمـیـتـونـه تـحـمـل کـنـه ! یــه مــردی کـه جــلـوی حــرومــزادگـی، فــاحــشــگــی، ســگ بــازی، هــرزگــی و کــثـافــت بــازی وایــسـاده... ایــنـــجــا یــه مردِ کـــه وایــســــــاده...


راننده تاکسی-مارتین اسکورسیزی 

/ 0 نظر / 11 بازدید