کفش

پدر:علی پسرم کار می کنم که پول در بیارم اون وقت می تونیم خونه بخریم ماشین بخریم

علی: بابا واسه زهرا هم کفش می خری؟!بچه های آسمان-مجید مجیدی
 

/ 0 نظر / 5 بازدید