نظام دو برره!

طغرل(محمدرضا هدایتی): وقتی از شما ارشدتون سوال میکنه که اسمتون چیه به عنوان مثال باید بگین نظام دو برره قربان فهمیدید؟
سربازان: هـــــــــــا!
طغرل: خب حالا اسم تو چیه سرباز؟
تیمور: نظام دو بـــــرره قربان !!
طغرل: ابله اسم خودتو بگو شمپت
تیمور: مخلص شما ام تیمور...اسم شما چی بید؟!!

شب های برره-مهران مدیری

/ 0 نظر / 190 بازدید