یکشنبه غم انگیز

کلنل هانس : ایلونا , من همسرم را دوست دارم و با زن دیگری نخواهم بود . اما , تو زن دیگه ای نیستی . تو فرشته ای .

ایلونا : اما مطمئن نیستم که فرشته ها همچین کاری رو انجام بدهند.

کلنل هانس : مطمئنی ؟!؟!

ایلونا : ما فرشته های بهشتی خیلی سنتی فکر می کنیم ...


یکشنبه غم انگیز - رالف شوبل

/ 0 نظر / 14 بازدید