عشق!

کـویــن (کــیــانـو ریــوز): پــس عـشــق چــی مـیــشــه؟
جــان (آل پــاچــیــنـو): خـیـلـی بـهـش اهـمـیـت داده شــده! از نـظـر شـیـمـیـایـی هـیـچ تـفـاوتــی بــا خــوردن مـقـدار زیـادی شـکـلـات نــداره!

وکیل مدافع شیطان-تیلور هاکفورد

/ 0 نظر / 14 بازدید