کتاب

+فرامرز قریبیان(قدرت) : اون کتابو از کجا آوردی؟
-بهروز وثوقی(سید) : از بابام گرفتم که به پول نزدیکش کنم
+چقد میخوای بفروشیش؟
-نمیدونم هرچی بیشتر بهتر...واسه من که فرقی نداره
+سییییییید تو میدونی این کتاب چیه؟ یه نگا به خودت کردی؟ بابا دورو برتو یه نگاهی بکن....بخدا تو از همه ی ما آدم تر بودی نگات ارزش داشت بگو اسم اونی که تورو عملی کرده چیه؟ شیش دفه واسه خودت بگو تو دلت بگو ببین دلت نمیخواد خونشو بریزی؟ تو میری به اون کسی که بدبختت کرده التماس میکنی گریه میکنی که بیشتر بدبختت کنه....د کجاس اون چاقوی دسته سفید خوش دست کار زنجونت؟ تو میری جوونای مردمو که فردا همه بهشون احتیاج دارن اخته میکنی!

گوزن ها-مسعود کیمیایی

/ 0 نظر / 11 بازدید