فرمون

دیالوگ ناصر ملک مطیعی

-فرمون(ناصر ملک مطیعی):خونِشُ می ریزم

+ننه(ایران دفتری):نه فرمون ننه تو قسم خورده بودی تو جلوی پیغمبر قسم خوردی توبه کردی

-ولم کن ننه

+غضبِ تو فرو بده و صلوات بفرست

-من نمیتونم ساکت بشینم ولم کن

صحبت ناموسه من نکنم قیصر این بازارچه رو به خون میکشه

ولی پیشتر از اون پیشتر از اون من این کارو میکنم

به ناموس زهرا(س) تیکه تیکشون می کنم ولم کن بزار برم

 

قیصر-مسعود کیمیایی

/ 0 نظر / 231 بازدید