قرار

سلین: اگه قرار باشه که امشب بمیریم ...
جسی: انگار داره بهت الهام می‌شه!
سلین: نه، خیلی نمایشی‌ئه ... ولی اگر قرار باشه هردومون امشب بمیریم چی؟ منظورم اینه که آیا درباره‌ی کتابت صحبت می‌کنیم؟‌یا درباره‌ی محیط زیست؟
جسی: اگر امروز روز آخرمون بود؟
سلین:‌ آره ... درباره‌ی چی صحبت می‌کردیم؟ تو چی به من می‌گفتی؟
جسی: خب ...
سلین: خیلی سخته؟
جسی: نه، نه، می‌گم ... مطمئنا دیگه درباره‌ی کتابم صحبت نمی‌کردم و همین‌طور محیط زیست! ولی هنوزم می‌خواستم که درباره‌ی جادوهای دنیا صحبت کنم. فقط می‌خواستم این کارو بکنم از یه ...
سلین: چی؟
جسی: یه اتاق توی هتل. و قرار داشته باشیم و باهم دیگه سکس کنیم تا بمیریم.
سلین: چرا وقت‌رو تلف کنیم؟ و همین الان نریم به یه هتل؟ چرا همین‌جا روی صندلی این کارو نکنیم؟
جسی: بیا اینجا ... بیا اینجا ...
سلین: ما قرار نیست امشب بمیریم!
جسی: چه‌قدر بد!

پیش از غروب
کارگردان: ریچارد لینکلیتر
فیلمنامه: ریچارد لینکلیتر، اتان هاوک و جولی دلپی
 

/ 0 نظر / 5 بازدید