رفیق

جد بزرگ به رضا: مادربزرگت وقتی هفده سالش بود،رفیقم بود...وقتی سی سالش شد رفیقم بود...وقتی پنجاه رو رد کرد،باز رفیقم بود...وقتی داشتم مرحوم می شدم،بازم رفیقم بود

خانه سبز - بیژن بیرنگ/مسعود رسام

/ 0 نظر / 14 بازدید