وضعیت!

کمالی(رضا عطاران) : حاج آقا من نمیتونم این وضعیت تحمل کنم
حاج آقا (محمد رضا فروتن) : کدام وضعیت ، وضعیت خاصى نیست
کمالی(رضا عطاران) : وضعیت خاصى نیست !زن من زیر خوابیده یه آقایى بالاش ، این وضعیت منکراتیه ، این وضعیت زشته ، مستهجنه

طبقه حساس-کمال تبریزی

/ 0 نظر / 11 بازدید