دوست دارم

ریحانه: "دوسِت دارم" به تُرکی چی می‌شه؟
نظر: "دوسِت دارم"؟ والله "دوسِت دارم" سه مدله؛ یه مدل هست که این ترک‌ها می‌گن "چوخ ایستیرَم". یه مدل هست که اینا که تازه اومدن تهران می‌گن "دوسِت دارم". یه مدلم این آدمای باکلاس هستن که می‌گن "آی لاو یو"!
ریحانه: تو چی می‌گی؟
نظر: من؟ من "چوخ آی لاو یو".

رقص در غبار-اصغر فرهادی

/ 0 نظر / 10 بازدید