جن

همیشه زیر لب بسم ا... بگید
ممکن یه گربه ببینی ولی جن باشه
یه سگ ببینی ولی جن باشه
میگن غذا هم نمیخورن سایه میخورن

خوابگاه دختران-محمد حسین لطیفی

نویسنده:ایرج طهماسب

/ 0 نظر / 25 بازدید