او

دیالوگ خواکین فینیکس

امی: من فکر می کنم هرکی که عاشق میشه دیوونه ست.عاشق شدن واقعا کار احمقانه ایه. یه جور دیوونگیه که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده ست.

او-اسپایک جونز

/ 0 نظر / 54 بازدید