سیستم

پریسا: بابای من خودش سیستمش "جَوون طوره" ! ... همین چند وقت پیش گیر داده بود "تو این همه توو اینترنت چی‌کار می‌کنی؟!"... هی باهاش حرف زدمو اینا... دیدم اصن فایده نداره.... فک نکنید کاری به کارم نداره... دیگه رفتم براش یه صفحه باز کردم حالا از صب... چی می‌گه خودش؟
امیر: فیس بوق !...
پریسا: از صب تا شب نشسته لایک می‌زنه !...
شهرزاد: آره باباش عکسای منم لایک می‌زنه !
مارتین: منم پُک می‌کنه، پُک‌بَک می‌کنه... پک می‌کنه، پک‌بک می‌کنه ...
بردیا: بابای من کلن نظام قدیمه!... نشستم بهش می‌گم: بابا من با این گوگل بیشتر از تو، کلمه رد و بدل می‌کنم !... نمی‌دونست گوگل چیه... فک می‌کرد یه کسیه... بعد نشسته بود فحش می‌داد به منو این رفیقای اراذل و اوباشم !... این گوگل پدرسگ !...

قاعده ی تصادف-بهنام بهزادی

/ 0 نظر / 9 بازدید