مودبانه

ایزابل : خسته به نظر می رسی!؟
جکی : بدم میاد وقتی کسی این حرفو بهم می زنه. این فقط یه جمله مودبانه است برای اینکه به کسی بگی قیافت مثل گه شده....

نامادری-کریس کلمبوس

/ 0 نظر / 58 بازدید