دستگاه

فواد : اگه دستگاهو ازش جدا کنن میمیره؟
سمیر : آره
فواد : پس چرا جداش نمیکنن ؟
سمیر : واسه اینکه نمیدونن خودش میخواد بمیره یا با این دستگاه زنده بمونه
فواد : میخواد بمیره
سمیر : از کجا میدونی ؟
فواد : کسی که خودکشی میکنه یعنی اینکه نمیخواد زنده باشه...
[سکوت]

گذشته-اصغر فرهادی 

/ 0 نظر / 9 بازدید