همه

ملکه فرانسه : اومدم بهت التماس کنم که سوگند وفاداری بخوری و اعتراف کنی تا

پادشاه بهت رحم کنه

ویلیام : آیا او به کشور من رحم خواهد کرد ؟

- رحم اون به تو مرگی سریع و بدون درد خواهد بود . شاید هم زندانی شدن توی

یه برج . تا اونموقع هم ممکنه هزارتا اتفاق بیفته . می تونی زنده بمونی

- اگر سوگند وفاداری بخورم همه اون چیزی که داشتم زودتر از من می میره

- مردنت خیلی برام دردناکه

- همه می میرند اما همه نمی تونند درست زندگی کنند

 

شجاع دل-مل گیبسون

/ 0 نظر / 15 بازدید