پاندای کونگ فو کار

دانلود پاندای کونگ فو کار

آقای پینگ: «فکر میکنم الان وقتشه چیزی رو بهت بگم که خیلی وقت پیش باید بهت میگفتم...»

پو: «خب...؟»

آقای پینگ: «ترکیب سری سوپ جادویی من...»

پو: «آها...»

آقای پینگ: «ترکیب سری سوپ جادویی من اینه: هیچی!»

پو: «ها؟!»

آقای پینگ: «شنیدی چی گفتم... هیچی، ترکیب سری وجود نداره.»

پو: «صبر کن، صبر کن... یعنی این فقط یه سوپ رشته فرنگی معمولیه؟ سس خاص یا همچین چیزی بهش اضافه نمیکنی؟»

آقای پینگ: «نـیـازی نـیـسـت. بــرای خــاص کــردنِ چـیـزی، فـقـط بـایـد بـاور کـنـی کـه اون چـیـز خـاصـه»

پاندای کونگ فو کار

/ 0 نظر / 108 بازدید