کار سخت!

پسر عمه زا:کلاه قرمزی هووو!

کلاه قرمزی:هی!

پسر عمه زا:فامیل میگه کارش سخته کار بازیگر سخته

ای که همش خوابه که!

 

کلاه قرمزی:کارش سخته میره اونجا

میگه:سلی حالت خوفه!

میگن:آخی خسته شدی!

ببعی:آخییی!

کلاه قرمزی:یکی پشتشو میماله یکی براش غذا میاره!

جیگر:مگه کیه مگه کیه مگه کیه!!!

پسر عمه زا:بابا صابر ابررره!

کشتی ماره!

/ 0 نظر / 13 بازدید