می بینی!

بتمن سر جوکر رو به میز می کوبه

هیث لجر(جوکر):اوخخخخ هیچوقت از سر شروع نکن...حریف به کل گیژ می شه نمی تونه احساس...

بتمن با مشت روی دست جوکر می کوبه

جوکر با بی تفاوتی میگه:می بینی!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید