دنیا

استیو مک کوئین:در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند،
راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی!

پاپیون-فرانکلین جی شافنر  

/ 0 نظر / 9 بازدید