خندوانه

دیالوگ خندوانه

-جناب خان:آقای حیاتی

آقای حیاتی اون موقعا که اخبار می خوندی هیچ وقت فکر می کردی یه روز نارگیل بشی؟!

+حیاتی:خنده ی شدید!

-دیدی دیدی نارگیل شدی بالاخره...به جمع نارگیلا خوش اومدی!

*رامبد:واقعا...واقعا,چون میدونین که یه درجست یه نشانه!

+حالا نارگیل یک نارگیل دو نارگیل سه هم داریم؟!

*فک کنم دیگه این اتفاق باید بیفته آره,جناب خان باید درجه بندی کنی!

-آقای حیاتی نارگیل تمامه!

خندوانه

/ 0 نظر / 140 بازدید